CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
BÀI TUYÊN TRUYỀN Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn xã Hà Thanh
28/02/2022 02:17:10

BÀI TUYÊN TRUYỀN

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn xã Hà Thanh

Kính thưa toàn thể nhân dân trong toàn xã!

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính được cấp ủy, chính quyền xã nhà coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được triển khai nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả.

Hoạt động CCHC đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc CCHC, Ðảng bộ, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh CCHC trên nhiều lĩnh vực.

Ngay từ đầu năm 2022 UBND xã đã ban hành kế hoạch về CCHC với mục tiêu “xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân”.

UBND xã đã tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Các cuộc họp, hội nghị, treo băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh… nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

Cùng với đó, UBND xã thường xuyên tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan về việc thực hiện nhiệm vụ, qua quá trình kiểm tra đã nhận ra những ưu điểm, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm. Nhờ đó, công tác CCHC trên địa bàn xã nhà đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là trong cải cách TTHC; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. UBND xã đã cập nhật kịp thời các TTHC đã được bổ sung, thay thế, sửa đổi; niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã trên các lĩnh vực tại phòng tiếp nhận và trả kết quả.

Niêm yết, công khai đầy đủ mức thu phí, lệ phí và lịch tiếp công dân để mọi người dân biết và thực hiện.

Hiện nay 100% TTHC của xã được thực hiện theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông", công tác CCHC trên địa bàn xã ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả; cơ chế “một cửa” được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm giải quyết đúng thẩm quyền đối với từng loại TTHC.

Ðến nay, cán bộ, công chức thuộc UBND xã thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC bảo đảm an toàn, nhanh, tiện lợi. Những kết quả đạt được trong công tác CCHC trong thời gian qua đã có tác động tích cực, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, doanh nghiệp và công dân trong quá trình thực hiện CCHC, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã nhà.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 854
Trước & đúng hạn: 854
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/07/2022 02:50:02)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÀ THANH - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Thức

Địa chỉ: Hà Thanh - Tứ Kỳ - Hải Dương

Điện thoại: 0304290193

Email:

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 5
Tháng này: 380
Tất cả: 14,438