CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2022
09/12/2021 12:00:00

Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2022

Tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh đã trình HĐND tỉnh Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2022.

Theo tờ trình, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh xem xét, thông qua 10 nghị quyết về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; ban hành Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026; quy định về một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; ban hành chế độ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; quy định về định mức chi cho công tác quản lý, chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông; chủ trương triển khai thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25.9.2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm; tăng quy mô lớp từ năm học 2022-2023 tại các trường: THPT Cẩm Giàng, THPT Cẩm Giàng II và THPT Tuệ Tĩnh trên địa bàn huyện Cẩm Giàng; chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023.

Tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua 12 nghị quyết về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 tỉnh Hải Dương; phân bổ ngân sách tỉnh năm 2023; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2023; ban hành chính sách hỗ trợ, tạo việc làm và khởi nghiệp cho người lao động tỉnh Hải Dương đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước; kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh năm 2023; tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh cho các cơ sở điều trị thuộc Sở Y tế năm 2023; chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình năm 2023 trên địa bàn tỉnh; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí, học phí trên địa bàn tỉnh; chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2023; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2023.

Theo tờ trình, căn cứ tình hình cụ thể phát sinh trong năm, đề nghị HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tại các phiên họp liên tịch trước mỗi kỳ họp để điều chỉnh nội dung trình kỳ họp cho phù hợp.

Nguồn: Báo điện tử Hải Dương

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 854
Trước & đúng hạn: 854
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/07/2022 16:25:47)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÀ THANH - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Thức

Địa chỉ: Hà Thanh - Tứ Kỳ - Hải Dương

Điện thoại: 0304290193

Email:

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 28
Tháng này: 403
Tất cả: 14,461