CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Báo cáo tổng hợp các ý kiến của cử tri thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND khóa XX ứng cử tại địa bàn sau kỳ họp thứ 5 HĐND xã Hà Thanh
21/08/2023 09:14:59
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1943
Trước & đúng hạn: 1943
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/12/2023 02:32:37)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÀ THANH - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Thức

Địa chỉ: Hà Thanh - Tứ Kỳ - Hải Dương

Điện thoại: 0946207647

Email: Xuanthuchd06@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 11
Tháng này: 1,827
Tất cả: 42,024