CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Chuyển đổi số để đổi mới toàn diện công tác quản lý, điều hành (*)
07/09/2021 02:10:53

   Báo điện tử Hải Dương trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII của đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

   Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh,

- Thưa toàn thể các đồng chí,

Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, hôm nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị; chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt; chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Thưa toàn thể các đồng chí

Hội nghị lần này chúng ta sẽthảo luận và quyết định 4 nội dung như trong chương trình hội nghị đã gửi tới các đại biểu dự họp. Những vấn đề đưa ra và thảo luận tại Hội nghị lần này rất quan trọng, nhất là thảo luận cho ý kiến đối với báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và dự thảo Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030 với yêu cầu đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chuyển đổi số nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Thực hiện quy định của Đảng, công tác kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được tiến hành nghiêm túc, thẳng thắn, với tinh thần trách nhiệm và cầu thị, bảo đảm dân chủ của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Qua kiểm điểm khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của tập thể và từng cá nhân; trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém trong thời gian tới. Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần này, đề nghị các đồng chí thảo luận, cho ý kiến đối với báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là những tồn tại, hạn chế và các giải pháp khắc phục, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thưa các đồng chí!

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đưa Hải Dương thuộc nhóm 20 tỉnh/thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, tạo tiền đề đến năm 2030 thuộc nhóm 15 tỉnh/thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Dự thảo Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030, dự thảo đã được lấy ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, địa phương và thảo luận tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hôm nay xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Việc thảo luận, ban hành Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số được xác định, là để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, điều hành của các cấp ủy, chính quyền tiến tới xây dựng chính quyền số; phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số theo chủ trương đổi mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Cũng tại hội nghị lần này Tỉnh ủy thảo luận và cho ý kiến về công tác quản tài chính của Đảng năm 2020 và công tác nhân sự đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; thực hiện phương án nhân sự đã được Bộ Chính trị phê duyệt trong Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian làm việc của hội nghị trong 1/2 ngày với nhiều nội dung quan trọng, đề nghị các đồng chí làm việc tập trung, tích cực tham gia nhiều ý kiến bổ ích, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề; thể hiện sự đổi mới, dân chủ trong sinh hoạt cũng như trách nhiệm và vai trò đóng góp của mỗi đồng chí trên cương vị công tác của mình.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Xin kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý Trung ương, các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cùng toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Tiêu đề do Báo điện tử Hải Dương đặt

Nguồn: https://www.baohaiduong.vn/chinh-tri/chuyen-doi-so-de-doi-moi-toan-dien-cong-tac-quan-ly-dieu-hanh-162415

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 854
Trước & đúng hạn: 854
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/07/2022 14:50:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÀ THANH - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Thức

Địa chỉ: Hà Thanh - Tứ Kỳ - Hải Dương

Điện thoại: 0304290193

Email:

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 26
Tháng này: 401
Tất cả: 14,459