CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Phòng chống dịch bệnh Covid19 và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
11/12/2021 12:00:00

Phòng chống dịch bệnh Covid19 và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện hiện đang có những diễn biến phức tạp kể từ khi xuất hiện ca lây nhiễm trong Công ty TNHH GFT Việt Nam vào ngày 25/11/2021. Để đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc phân công lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên thực hiện trực, làm việc 24/24h kể cả các ngày nghỉ (thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ) để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; thường xuyên nắm tình hình, chủ động tham mưu và xử lý các vấn đề phát sinh theo chức năng, thẩm quyền. Nếu có những vấn đề nổi cộm, đột xuất, khẩn cấp trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh và các lĩnh vực khác, kịp thời báo cáo UBND huyện xem xét chỉ đạo.

Theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung thực hiện tốt các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội … theo chỉ đạo tại Công văn số 1744/UBND-VP ngày 03/12/2021 của UBND huyện và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác của huyện trong năm 2021.

Đoàn kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ của huyện (thành lập theo Quyết định số 13253/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện) tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo nội dung yêu cầu của Công văn này và Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 6/10/2021 của UBND huyện. Phòng Nội vụ tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo lãnh đạo UBND huyện theo yêu cầu.

Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện bám sát địa bàn được phân công phụ trách để chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống dịch toàn diện và tham mưu cho UBND và Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo chung theo chuyên môn, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 854
Trước & đúng hạn: 854
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/07/2022 16:23:54)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÀ THANH - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Thức

Địa chỉ: Hà Thanh - Tứ Kỳ - Hải Dương

Điện thoại: 0304290193

Email:

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 28
Tháng này: 403
Tất cả: 14,461