TIN TỔNG HỢP KHÁC
Bài tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập hội LHPN Việt Nam và 13 năm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2023
18/10/2023 11:03:31

Bài tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập hội LHPN Việt Nam và 13 năm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2023

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Thưa toàn thể cán bộ và hội viên phụ nữ trong toàn xã!

Hội LHPN Việt Nam ra đời trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt chiều dài lịch sử 93 năm Hội LHPN Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành 1 tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh, rộng khắp, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Cùng nhìn lại những dấu mốc lịch sử quan trọng trong sự trưởng thành và phát triển của tổ chức hội LHPN Việt Nam

- Ngày 03/2/1930 Đảng cộng sản ra đời, mở ra một bước ngoặt quyết định cho phong trào phụ nữ, lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có 1 chính đảng thấu hiểu sâu sắc tình hình, đặc điểm của phụ nữ Việt Nam và đề xuất những chủ trương đúng đắn với lực lượng phụ nữ và vấn đề giải phóng phụ nữ dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức tiền thân của hội LHPN Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử đều có nhiều hoạt động vận động, tổ chức cho phụ nữ tham gia các phong trào cách mạng của đất nước

- Giai đoạn 1930-1945 trong bối cảnh cuộc đấu tranh chống lại các lực lượng thù địch ngày càng diễn ra khốc liệt, nhiều tổ chức phụ nữ được hình thành và phát triển tại các địa phương với tên gọi” Hội phụ nữ giải phóng” 1930-1945, Hội phụ nữ dân chủ 1936-1938, Hội phụ nữ phản đế đông dương 1939, Hội phụ nữ cứu quốc 1941… đánh dấu bước phát triển mạng mẽ, rộng khắp của phong trào đấu tranh cách mạng của các tầng lớp phụ nữ trong thực tiễn đấu tranh và hình thành lên những đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm tổ chức vận động quần chúng, xây dựng cơ sở bí mật và lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp tiêu biểu là chị Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Thị Quế, Nguyễn Thị Thập…Đặc biệt trong cao trào tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945, cùng với nhân dân cả nước, hàng triệu phụ nữ Việt Nam đã đứng lên đánh đổ thực dân phong kiến, lập lên chính quyền dân chủ nhân dân, tạo lên bước ngoăt lịch sử trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đưa phụ nữ Việt Nam từ vị trí người nô lệ, làm thuê trở thành người làm chủ đất nước, xã hội

- Giai đoạn 1945-1954 Thời kỳ đấu tranh bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân pháp. Ngày 20/10/1946 tại quảng trường nhà hát lớn Hà Nội Hội phụ nữ cứu quốc thành hoàng Hà Nội thay mặt phụ nữ cả nước đã tổ chức lễ ra mắt chính thức tổ chức hội LHPN việt Nam trên cơ sở hợp nhất các tổ chức hội phụ nữ giải phóng, hội phụ nữ dân chủ, hội phụ nữ phản đế….Sau đó không lâu năm 1948 Hội LHPN Việt Nam đã trở thành thành viên của liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế. Sự ra đời của tổ chức Hội LHPN Việt Nam đã khích lệ động viên các tầng lớp phụ nữ, trước là trách nhiệm đối với dân tộc với phụ nữ Việt Nam và là sự hòa bình phát triển tiến bộ của phụ nữ trên toàn thế giới. Cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, theo lời kêu gọi kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh Phụ nữ cả nước đã hăng hái tham gia các phong trào: Tăng gia và tiết kiệm, Ngày đồng tâm, Hũ gạo cứu quốc, Tuần lễ vàng, bình dân học vụ. Ủng hộ Nam bộ kháng chiến …phụ nữ góp phần quan trọng quyết định trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc oanh liệt 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp

- Giai đoạn 1954-1975 thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong suốt 21 năm chiến đấu chống Mỹ đầy gian khổ, phụ nữ cùng nhân dân cả nước đã thể hện rõ ý chí quyết tâm đánh thắng giặc ngoại xâm.

Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975 thực hiện nghị quyết của Ban bí thư Trung ương Đảng về việc thống nhất các đoàn thể nhân dân, từ ngày 10 đến ngày 13/6/1976, Hội nghị thống nhất Hội LHPN toàn quốc được tổ chức. Hội nghị đã nhất trí quyết nghị: Thống nhất sự chỉ đạo của hội LHPN trong cả nước trong một tổ chức là Hội LHPN Việt Nam. Hội nghị cũng quyết định lấy ngày 20/10/1930 là ngày thành lập hội LHPN Việt Nam. Đến năm 2010, tại thông báo số 382 ngày 15/10/2010 của Ban chấp hành trung ương Đảng, Ban bí thư đồng ý lấy ngày 20/10 hàng năm là ngày Phụ nữ Việt Nam.

Hội LHPN Việt Nam ngày một lớn mạnh không ngừng, đã và đang phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, kế thừa các thành quả to lớn của phong trào phụ nữ và bám sát vào nhiệm vụ chính trị của đất nước tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và chức năng đại diện của tổ chức hội. Hội đã đổi mới mạnh mẽ, toàn diện toàn bộ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, tập trung tham mưu, đề xuất chính sách, giám sát phản biện xã hội.

Kính thưa toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn xã

Những năm qua Hội Liên hiệp phụ nữ xã bám sát vào sự chỉ đạo của hội phụ nữ cấp trên, của Đảng ủy và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đã tập trung chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào, nhiệm vụ của hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Hội từng bước thể hiện rõ nét hơn vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ. Đặc biệt, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả một số đề án, mô hình mới đang được các cấp, các ngành quan tâm đó là: Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia công tác giảm nghèo, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao trình độ, năng lực mọi mặt, chăm lo sức khỏe phụ nữ và trẻ em, nuôi dạy con tốt. Thực hiện tốt Phong trào thi đua trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 , 3 sạch” và hai Khâu đột phá: Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin; Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh tới các chi hội. Thông qua các mô hình cụ thể như: Nuôi lợn nhựa tiết kiệm, mô hình con đường, đoạn mương tự quản, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ do UB mặt trận tổ quốc xã phát động... Trong quá trình tổ chức thực hiện, Hội luôn quan tâm chỉ đạo, coi trọng công tác sơ, tổng kết, đánh giá, nhân rộng các mô hình tiên tiến; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Hoạt động của hội được chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn, đáp ứng với tâm tư, nguyện vọng của chị em.

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập hội LHPN Việt và 13 năm Ngày phụ nữ Việt Nam. Ban chấp hành Hội LHPN xã Thanh phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn xã nội dung cụ thể như sau:

Một là: Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trong xã chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và của Hội, Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội phụ nữ các cấp đề ra.

Hai là: Thực hiện tốt các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm do Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp đề ra. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết và các Đề án của Đại hội Đảng bộ xã Thanh lần thứ 24. Tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và nhân dân tích cực lao động sản xuất, thu hoạch lúa mùa và trồng cây vụ đông.

Ba là: Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vn động xây dựng gia đình “5 có, 3 sạch”.

Bốn là: Tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, không đổ rác bừa bãi, không để nước thải chăn nuôi ra nơi công cộng, thực hiện tự phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình.

Năm là: Tiếp tục tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ vào tổ chức Hội, nâng cao hiệu quả công tác của từng cấp Hội, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Hội.

Nhân dịp kỷ niệm 20/10 thay mặt BCH hội PN xã nhà xin gửi tới tới toàn thể các mẹ, các bà và chị em phụ nữ trong xã luôn luôn mạnh khoẻ, gia đình hạnh phúc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Hội đề ra.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1943
Trước & đúng hạn: 1943
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/12/2023 02:00:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÀ THANH - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Thức

Địa chỉ: Hà Thanh - Tứ Kỳ - Hải Dương

Điện thoại: 0946207647

Email: Xuanthuchd06@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 11
Tháng này: 1,827
Tất cả: 42,024